Dịch vụ bảo trì hệ thống

Bảo trì các công trình mà công ty chúng tôi thi công nhưng đã hết thời hạn bảo hành hoặc các công trình chúng tôi không thi công nhưng được khách hàng tin tưởng giao khi có nhu cầu. Với chức năng bảo trì, khách hàng có thể ký hợp đồng với công ty Sài Gòn Tech đưa ra các tiêu chí bảo trì như: số lần bảo trì trong năm, tư vấn nâng cấp hệ thống, chỉnh sửa lỗi của các thiết bị… Tuỳ theo đặc điểm của đơn vị cần được bảo trì dự án, công ty Sài Gòn Tech sẽ đưa ra các chính sách, nhân lực để đảm bảo sự liên tục trong công việc của khách hàng.